Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด(พนักงานส่วนตำบล)
สำนักปลัก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
สำนักปลัด (คนงานทั่วไป)
กองคลัง (พนักงานส่วนตำบล)
กองคลัง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองคลัง (คนงานทั่วไป)
กองช่าง (พนักงานส่วนตำบล)
กองช่าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองช่าง (คนงานทั่วไป)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม (พนักงานส่วนตำบล)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม (คนงานทั่วไป)
กองสวัสดิการสังคม (พนักงานส่วนตำบล)
กองสวัสดิการสังคม (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองสวัสดิการสังคม (คนงานทั่วไป)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (พนักงานส่วนตำบล)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (คนงานทั่วไป)
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศราคากลาง
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลไทรน้อย (29 ต.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเบี้... (29 ต.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62 (16 ต.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62 (16 ต.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62 (16 ต.ค. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ประกาศประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื... (09 ต.ค. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดนนทบุรี... (09 ต.ค. 2561)
ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ร่วมลงทะเบียนเป็นสมาชิก สภาเด็กและเยาวชน... (13 ก.ย. 2561)
แผ่นพับ โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยและถนนในเขตพื้นที่ (04 ก.ย. 2561)
ร่างประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมวางท... (16 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (... (15 ส.ค. 2561)
ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อส... (06 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก... (01 ส.ค. 2561)
โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... (23 ก.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง การรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น... (25 มิ.ย. 2561)
รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (01 มิ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริ... (25 พ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริ... (24 พ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริ... (21 พ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและควา... (26 เม.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการแข่งขันกีฬามวลชนเฉ... (24 ก.ค. 2561)  

โครงการจิตอาสา หน่วยพระรา... (18 ก.ค. 2561)  

โครงการป้องกันการตั้งครรภ... (05 ก.ค. 2561)  

โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยช... (20 เม.ย. 2561)

โครงการวันครอบครัวและวันผ... (11 เม.ย. 2561)

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื... (07 ธ.ค. 2560)

วันถวายพระเพลิงพระบรมศพพร... (30 ต.ค. 2560)

พิธีส่งมอบดอกไม้จันทร์เนื... (18 ต.ค. 2560)

โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล... (21 ส.ค. 2560)

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพ... (16 ส.ค. 2560)

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ... (01 ส.ค. 2560)

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระ... (01 ส.ค. 2560)

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิ... (31 ก.ค. 2560)

โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิ... (31 ก.ค. 2560)

พสกนิกรชาวตำบลไทรน้อย เข้... (18 ก.ค. 2560)

โครงการวันสำคัญของชาติ กิ... (06 ก.ค. 2560)

โครงการอบรมเยาวชนรอบรู้เร... (20 ก.พ. 2560)

โครงการฝึกอบรมเยาวชนรอบรู... (03 ก.พ. 2560)

โครงการแข่งขันกีฬาผู้สุงอ... (07 เม.ย. 2559)

โครงการวันครอบครัวและวันผ... (07 เม.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (12 พ.ย. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (12 พ.ย. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6... (03 ก.ย. 2561)  
ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ... (29 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถ... (21 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถ... (15 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถ... (15 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถ... (19 ก.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผ... (06 มิ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถ... (06 มิ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสรา้งถนนหินคลุกเลียบค... (21 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่องสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ถนนทางเข้... (17 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน... (16 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6... (11 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสรา้งถนน คสล. ... (21 ก.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกัน... (20 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกัน... (13 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ... (18 พ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า... (09 พ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกป... (06 มี.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย

เลขที่ 111 หมู่ 1 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
โทรศัพท์ : 02-923-9883  โทรสาร : 02-923-9883 ต่อ 10  อีเมล์ : 
admin@tumbonsainoi.go.th
Powered By tumbonsainoi.go.th