Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด(พนักงานส่วนตำบล)
สำนักปลัก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
สำนักปลัด (คนงานทั่วไป)
กองคลัง (พนักงานส่วนตำบล)
กองคลัง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองคลัง (คนงานทั่วไป)
กองช่าง (พนักงานส่วนตำบล)
กองช่าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองช่าง (คนงานทั่วไป)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม (พนักงานส่วนตำบล)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม (คนงานทั่วไป)
กองสวัสดิการสังคม (พนักงานส่วนตำบล)
กองสวัสดิการสังคม (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองสวัสดิการสังคม (คนงานทั่วไป)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (พนักงานส่วนตำบล)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (คนงานทั่วไป)
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศราคากลาง
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (08 ธ.ค. 2560)  
ดาวโหลดแผ่นพับข้อแนะนำการชำระภาษีกองคลัง ได้ที่นี่!!!!!! (23 มิ.ย. 2560)  
จดหมายข่าว อบต.ไทรน้อย เรื่องการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน การชำระภาษีป้าย (23 มิ.ย. 2560)  
จดหมายข่าว บต.ไทรน้อย เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมขยะ (23 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (19 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ การติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย (22 มี.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (13 มี.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกาศผลการสอบข้อเขียน (08 มี.ค. 2560)
ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (14 ก.พ. 2560)
ตารางการเข้าเก็บขยะมุลฝอย (กองสาธารณสุขฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย จังหวัดนน... (09 ก.พ. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่ว... (26 ธ.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง การรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น... (04 พ.ย. 2559)
ประกาศองค์การบริหาราส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน... (19 ต.ค. 2559)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำ... (16 ก.ย. 2559)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น (10 ส.ค. 2559)
ประกาคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูง... (05 ส.ค. 2559)
ประกาคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เรื่องผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรง... (16 มิ.ย. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารก... (11 พ.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง รายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถ... (02 พ.ค. 2559)
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (26 เม.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื... (07 ธ.ค. 2560)  

วันถวายพระเพลิงพระบรมศพพร... (30 ต.ค. 2560)  

พิธีส่งมอบดอกไม้จันทร์เนื... (18 ต.ค. 2560)  

โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล... (21 ส.ค. 2560)

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพ... (16 ส.ค. 2560)

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ... (01 ส.ค. 2560)

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระ... (01 ส.ค. 2560)

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิ... (31 ก.ค. 2560)

โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิ... (31 ก.ค. 2560)

พสกนิกรชาวตำบลไทรน้อย เข้... (18 ก.ค. 2560)

โครงการวันสำคัญของชาติ กิ... (06 ก.ค. 2560)

โครงการอบรมเยาวชนรอบรู้เร... (20 ก.พ. 2560)

โครงการฝึกอบรมเยาวชนรอบรู... (03 ก.พ. 2560)

โครงการแข่งขันกีฬาผู้สุงอ... (07 เม.ย. 2559)

โครงการวันครอบครัวและวันผ... (07 เม.ย. 2559)

กองสวัสดิการสังคม อบต.ไทร... (06 เม.ย. 2559)

กองสวัสดิการสังคม อบต.ไทร... (06 เม.ย. 2559)

วันเด็กแห่งชาติ (15 มี.ค. 2559)

โครงการจัดเวทีประชมคมตำบล... (15 มี.ค. 2559)

กำหนดการเวทีประชาคมตำบลแล... (08 มี.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสรา้งถนนหินคลุกเลียบค... (21 ส.ค. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่องสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ถนนทางเข้... (17 ส.ค. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน... (16 ส.ค. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6... (11 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสรา้งถนน คสล. ... (21 ก.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกัน... (20 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกัน... (13 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ... (18 พ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า... (09 พ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกป... (06 มี.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยหอมสุคน หมู่ 4 (20 ก.พ. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยชมช... (27 ม.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบาง... (23 ม.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง... (16 ม.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารอเ... (21 ธ.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างเสาธงสแตนเลสภายใ... (23 พ.ย. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างเสาธงสแตนเลศภายใ... (29 ก.ย. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาด 120... (16 ก.ย. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประะกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.พ... (12 ก.ย. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยพรหม... (01 ส.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย

เลขที่ 111 หมู่ 1 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
โทรศัพท์ : 02-923-9883  โทรสาร : 02-923-9883 ต่อ 10  อีเมล์ : 
admin@tumbonsainoi.go.th
Powered By tumbonsainoi.go.th