กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   15 ม.ค. 2562 6
สขร.   รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   17 ม.ค. 2562 3
สขร.   รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   17 ม.ค. 2562 1
ราคากลาง   คำสั่งที่ 700/2561 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการกำหนดราคากลาง กรณี การจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดแมลง เดลต้าเมทริน 2.5 % และทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย(ทรายทีมีฟอส1%) แบบซอง เพื่อใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 ธ.ค. 2561 26
หลักประกันสุขภาพ   -กองทุนหลักประกันสุขภาพ-   5 ธ.ค. 2561 27
โอนย้าย/รับสมัคร   -โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน-   5 ธ.ค. 2561 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   เว็บไซต์ อบต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ   5 ธ.ค. 2561 40
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปูนปั้น หมู่ 4 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี   5 ธ.ค. 2561 29
ราคากลาง   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างผิวจราจรโดยวิธีเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนตั้งแต่สี่แยกโรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง หมู่ที่ 7 ถึงแนวเขตที่ดินการไฟฟ้า    5 ธ.ค. 2561 26
ราคากลาง   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตซอยสุธีจันทวงศ์ หมู่ที่ 7 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี   5 ธ.ค. 2561 18
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10