กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
สขร. อบต.ไทรน้อย   รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   17 ม.ค. 2562 3
สขร. อบต.ไทรน้อย   รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   17 ม.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.บางคูรัด   ออกบริการประชาชนตามคำร้อง เรื่องมีน้ำท่วมขัง บริเวณถนนและท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหมู่บ้านบัวทอง 4   17 ม.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.บางคูรัด   จัดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล รณรงค์การแยกขยะก่อนทิ้ง ตามแผนปฏิบัติการ60วัน \"แยกก่อนทิ้ง\"   17 ม.ค. 2562 2
ราคากลาง อบต.บางรักพัฒนา   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง    15 ม.ค. 2562 8
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามขอบเขตงานแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ม.ค. 2562 5
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ม.ค. 2562 6
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (สำนักงานปลัด) ขนาด ๑๒x๑๖๐x๕๐ cm. จำนวน ๑ ตู้ รายละเอียดตามขอบเขตงานแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ม.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด   ประกาศ \"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 **รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562**   15 ม.ค. 2562 12
โอนย้าย/รับสมัคร อบต.ไทรน้อย   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   15 ม.ค. 2562 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 424