Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด(พนักงานส่วนตำบล)
สำนักปลัก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
สำนักปลัด (คนงานทั่วไป)
กองคลัง (พนักงานส่วนตำบล)
กองคลัง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองคลัง (คนงานทั่วไป)
กองช่าง (พนักงานส่วนตำบล)
กองช่าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองช่าง (คนงานทั่วไป)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม (พนักงานส่วนตำบล)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม (คนงานทั่วไป)
กองสวัสดิการสังคม (พนักงานส่วนตำบล)
กองสวัสดิการสังคม (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองสวัสดิการสังคม (คนงานทั่วไป)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (พนักงานส่วนตำบล)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (คนงานทั่วไป)
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศราคากลาง
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

24 ก.ค. 2561
นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย โครงการแข่งขันกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2561

18 ก.ค. 2561
นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" รวมพลังจิตอาสาพัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี วันพุธ ที่18 กรกฎาคม 2561 ณ วัดราษฎร์นิยม ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

05 ก.ค. 2561
นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย และสภาเด็กและเยาวชนตำบลไทรน้อย ร่วมกับบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

20 เม.ย. 2561
นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

11 เม.ย. 2561
นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย โครงการวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

07 ธ.ค. 2560
นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

30 ต.ค. 2560
นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย วันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ วัดไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

18 ต.ค. 2560
นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย พิธีส่งมอบดอกไม้จันทร์เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

21 ส.ค. 2560
นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลและหมู่บ้าน เพื่อทบทวน เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2561-2564)

16 ส.ค. 2560
นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในพราะราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย

เลขที่ 111 หมู่ 1 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
โทรศัพท์ : 02-923-9883  โทรสาร : 02-923-9883 ต่อ 10  อีเมล์ : 
admin@tumbonsainoi.go.th
Powered By tumbonsainoi.go.th