Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด(พนักงานส่วนตำบล)
สำนักปลัก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
สำนักปลัด (คนงานทั่วไป)
กองคลัง (พนักงานส่วนตำบล)
กองคลัง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองคลัง (คนงานทั่วไป)
กองช่าง (พนักงานส่วนตำบล)
กองช่าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองช่าง (คนงานทั่วไป)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม (พนักงานส่วนตำบล)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม (คนงานทั่วไป)
กองสวัสดิการสังคม (พนักงานส่วนตำบล)
กองสวัสดิการสังคม (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองสวัสดิการสังคม (คนงานทั่วไป)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (พนักงานส่วนตำบล)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (คนงานทั่วไป)
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศราคากลาง
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ประกาศราคากลาง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ส.ค. 2561 นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาด 12 นิ้ว เลียบคลองแอน หมู่ที่ 3 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
15 ส.ค. 2561 นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนทางเข้า อบต.ไทรน้อย หมู่ที่ 6
19 ก.ค. 2561 นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปูนปั้น หมู่ 4 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
06 มิ.ย. 2561 นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างผิวจราจรโดยวิธีเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนตั้งแต่สี่แยกโรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง หมู่ที่ 7 ถึงแนวเขตที่ดินการไฟฟ้า ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
06 มิ.ย. 2561 นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตซอยสุธีจันทวงศ์ หมู่ที่ 7 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
31 พ.ค. 2561 นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคามาตรฐานกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้ออหารเสริม (นม) โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
27 ธ.ค. 2560 นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราาคามาตรฐานกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. อบต.ไทรน้อย
21 ธ.ค. 2560 นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารอเนกประสงค์วัดคลองตาคล้าย หมู่ที่ 2
21 ธ.ค. 2560 นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย ราคามาตรฐานกำหนดราคากลาง ในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทรน้อย
23 พ.ย. 2560 นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย โครงการก่อสร้างเสาธงสแตนเลสพร้อมฐาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย


องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย

เลขที่ 111 หมู่ 1 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
โทรศัพท์ : 02-923-9883  โทรสาร : 02-923-9883 ต่อ 10  อีเมล์ : 
admin@tumbonsainoi.go.th
Powered By tumbonsainoi.go.th