Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด(พนักงานส่วนตำบล)
สำนักปลัก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
สำนักปลัด (คนงานทั่วไป)
กองคลัง (พนักงานส่วนตำบล)
กองคลัง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองคลัง (คนงานทั่วไป)
กองช่าง (พนักงานส่วนตำบล)
กองช่าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองช่าง (คนงานทั่วไป)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม (พนักงานส่วนตำบล)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม (คนงานทั่วไป)
กองสวัสดิการสังคม (พนักงานส่วนตำบล)
กองสวัสดิการสังคม (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองสวัสดิการสังคม (คนงานทั่วไป)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (พนักงานส่วนตำบล)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (คนงานทั่วไป)
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศราคากลาง
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ประกาศราคากลาง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ธ.ค. 2562 นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารอเนกประสงค์วัดคลองตาคล้าย หมู่ที่ 2
23 พ.ย. 2560 นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย โครงการก่อสร้างเสาธงสแตนเลสพร้อมฐาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย
21 ก.ค. 2560 นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองตาขำ ต่อจากเดิม หมู่ที่ 8
20 มิ.ย. 2560 นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.ถนนเลียบคลองตาคล้าย หมู่ 8
13 มิ.ย. 2560 นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย ประกาศราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.ถนนเลียบคลองตาคล้าย หมู่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)
18 พ.ค. 2560 นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย ประกาศราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองฝรั่ง จากซอยบ้านน้ำพริก - บ้าน อ.ธรรมศักดิ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)
09 พ.ค. 2560 นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย ประกาศราคากลาง โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ทางเข้าหอถังน้ำประปา หมู่ที่ 8
06 มี.ค. 2560 นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย ประกาศราคากลาง โครงการก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค์ของ อบต.ไทรน้อย หมู่ที่ 1
20 ก.พ. 2560 นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย ประกาศราคากลาง โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง ซอยหอมสุคน หมู่ที่ 4
26 ม.ค. 2560 นนทบุรี ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย ประกาศราคากลาง โครงการก่อสรา้งถนนหินคลุก ซอยชมชื่น หมู่ที่ 4


องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย

เลขที่ 111 หมู่ 1 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
โทรศัพท์ : 02-923-9883  โทรสาร : 02-923-9883 ต่อ 10  อีเมล์ : 
admin@tumbonsainoi.go.th
Powered By tumbonsainoi.go.th