Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด(พนักงานส่วนตำบล)
สำนักปลัก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
สำนักปลัด (คนงานทั่วไป)
กองคลัง (พนักงานส่วนตำบล)
กองคลัง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองคลัง (คนงานทั่วไป)
กองช่าง (พนักงานส่วนตำบล)
กองช่าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองช่าง (คนงานทั่วไป)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม (พนักงานส่วนตำบล)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม (คนงานทั่วไป)
กองสวัสดิการสังคม (พนักงานส่วนตำบล)
กองสวัสดิการสังคม (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองสวัสดิการสังคม (คนงานทั่วไป)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (พนักงานส่วนตำบล)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (คนงานทั่วไป)
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศราคากลาง
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายกฤตธี พรรณหาญ
ประธานสภา อบต.ไทรน้อย
Responsive image
Responsive image
นายมนตรี อินสิงห์
รองประธานสภา อบต.
Responsive image
Responsive image
นายไพรัตน์ วิพัฒน์ครุฑ
เลขานุการสภา อบต.
Responsive image
นายประเสริฐ แก่นใน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
Responsive image
ละออง แจ่มผาสุข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
Responsive image
นายประสาท ลานทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
Responsive image
นายกิตติศักดิ์ เอี่ยมอาจ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
Responsive image
นายสันติชัย ชัยสุวรรณเกษร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
Responsive image
นายพรชัย ยิ้มมงคล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
Responsive image
นายอนันต์ มาลัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
Responsive image
นายคงขำ สนใจ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
Responsive image
นายบุญลือ แตงตาล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
Responsive image
นายชั้น น้อยนวล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
Responsive image
นายสุชาติ ยิ้มแย้ม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
Responsive image
นายนำพล ทองใบ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
Responsive image
นายฉลองชัย พ่วงคง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
Responsive image
นายอำนาจ อินสิงห์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
Responsive image
นายเสนห์ ถมทรัพย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
Responsive image
นายเกรียงไกร สุดสงวน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
Responsive image
นายสุทน แหวนเครือ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
Responsive image
นายสมพงษ์ นนทะไชย
สมาชิกสภาอบต หมู่ 10
Responsive image
นายเจริญ นพกรวิเศษ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
Responsive image
Responsive image
นายสิริชัย อามระดิษฐ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11


องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย

เลขที่ 111 หมู่ 1 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
โทรศัพท์ : 02-923-9883  โทรสาร : 02-923-9883 ต่อ 10  อีเมล์ : 
admin@tumbonsainoi.go.th
Powered By tumbonsainoi.go.th