กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างจัดทำป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ จำนวน 12 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2561 ]ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-2120 นนทบุรี จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2561 ]ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9993 นนทบุรี จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2561 ]ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีสามัคีอำเภอไทรน้อย ครั้งที่ ๒๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2561 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร โครงการกีฬาประเพณีสามัคีอำเภอไทรน้อย ครั้งที่ ๒๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2561 ]จ้างโครงการฝึกว้อมแผนป้องกันและบรรเทาสารรภัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2561 ]ซื้อโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2561 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙-๕๓-๐๐๒๗ และเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙-๕๗-๐๐๓๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2561 ]

  (1)