กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 


นายกฤตธี พรรณหาญ
ประธานสภา อบต.ไทรน้อย
 


นายมนตรี อินสิงห์
รองประธานสภา


-ว่าง-
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายประเสริฐ แก่นใน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1


ละออง แจ่มผาสุข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1


นายประสาท ลานทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2


นายกิตติศักดิ์ เอี่ยมอาจ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2


นายสันติชัย ชัยสุวรรณเกษร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3


นายพรชัย ยิ้มมงคล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3


นายอนันต์ มาลัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4


นายคงขำ สนใจ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4


นายบุญลือ แตงตาล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4