กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
ประกาศองค์การบรืหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรวตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.พ. 2562 เวลา 11.03 น. โดย sainoi111

ผู้เข้าชม 72 ท่าน