หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
จัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.ไทรน้อย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนหินคลุกเลียบคลองพระพิมลราชา ม.4,5 จากท้ายซอยปูนปั้นถึงเขตเทศบาลตำบลไทรน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   11 มิ.ย. 2562 17
จัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศอบต.ไทน้อย เรื่อง ประกวดราคาก่อสรา้งโครงการปรับปรุง/ตกแต่งทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน อบต.ไทรน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   11 มิ.ย. 2562 12
จัดซื้อจัดจ้าง   ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000ซีซี แบบอัดท้าย   5 ธ.ค. 2561 91
จัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย   5 ธ.ค. 2561 67
จัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย สุธีจันทวงศ์ หมู่ 7    5 ธ.ค. 2561 72
จัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาด 12 นิ้ว เลียบคลองแอน หมู่ที่ 3   5 ธ.ค. 2561 37
จัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนทางเข้า อบต.ไทรน้อยเก่า หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราครอิเล็กทรอนิกส์   5 ธ.ค. 2561 33
จัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปูนปั้น หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   5 ธ.ค. 2561 33
จัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่องสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ถนนทางเข้าโรงเรียน ก.ศ.น.ไทรน้อย   5 ธ.ค. 2561 38
จัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ   5 ธ.ค. 2561 33
  (1)     2