กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๑๐๕ นนทบุรี จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามขอบเขตงานแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มี.ค. 2562 0
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๑๐๕ นนทบุรี (กรองน้ำมันเครื่อง,กรองโซล่า,กรองดักน้ำ,อัดจาระบี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มี.ค. 2562 1
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาซ่อมรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๑๐๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มี.ค. 2562 1
ประกาศผลผู้สอบราคา ทต.บางใหญ่   ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ก พ 1250 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มี.ค. 2562 4
ประกาศผลผู้สอบราคา ทต.บางใหญ่   ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ก พ 1242 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มี.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางกร่าง   ประชาสัมพันธ์ \"บทลงโทษของการเมาแล้วขับ\" ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ในรูปแบบอินโฟกราฟิก   21 มี.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางกร่าง   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สนับสนุนให้ประชาชนใช้บริการโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมาย   21 มี.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด   กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ \"เดือนเมษายน\" ประจำปีงบประมาณ 2562   21 มี.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   21 มี.ค. 2562 17
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเปรมวดี หมู่ที่๖ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.บางรักพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   20 มี.ค. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 453