กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
     


 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารต่อสาธารณชน [ 5 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ให้ดำเนินการตามประกาศ เรื่อง การสรา้งความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย [ 5 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ให้ดำเนินการตามนโยบายการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนของ อบต.ไทรน้อย [ 5 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
-การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต- [ 5 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)