กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   วัดไทรน้อย  (จังหวัด นนทบุรี)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : วัดไทรน้อย
 
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่เลขที่ 4 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
 
ข้อมูล : วัดไทรน้อย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 15 ไร่ โฉนด เลขที่ 4715 อาณาเขตทิศเหนือยาว 3 เส้น ติดต่อที่ดินกัลปนา ทิศใต้ยาว 3 เส้น ติดต่อกับคลองพระพิมล ทิศตะวันออกยาว 5 เส้น ติดต่อกับที่ดินนายประภาส แสงสังข์ ทิศตะวันตกยาว 5 เส้น ติดต่อกับที่ดินนายสถิตย์ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 56 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา โฉนดเลขที่ 4715 และ 12873 พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมคลองพระพิมล ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ อุโบสถกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2499 ลักษณะคอนกรีตเสริมเหล็กมีสภาพชำรุด ขณะนี้ทางวัดกำลังก่อสร้างหลังใหม่ขึ้นแทน มีความกว้าง 12 เมตร ยาว 33 เมตร กุฎีสงฆ์ จำนวน 7 หลัง ส่วนมากเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ ศาลาท่าน้ำ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฌาปนสถาน อาคารเรียนพระปริยัติธรรม วัดไทรน้อย สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2438 ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างวัดนี้ เกี่ยวกับนามวัดได้มีนามตามท้องที่ตั้งวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2495 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2500 การศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.2499 นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นในที่วัดเป็นการสนับสนุนการศึกษาของชาติอีกด้วย
 
 
ผู้เข้าชม 65 ท่าน